CONSELL ESPORTIU DEL SEGRIĄ
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
FASE COMARCAL

MULTIESPORT - PBJ MIXTE - 2

EQUIPCAMISETAPANTALONS
ESPIGA - A - MIX
ESPIGA - B - MAS
JOC DE LA BOLA - MIX (EEM)
PAS A PAS - MIX (ECS)

JORNADA 1
03-02-201812:00ESPIGA - B - MASJOC DE LA BOLA - MIX (EEM)EPISCOPAL_PAV
03-02-201813:00PAS A PAS - MIX (ECS)ESPIGA - A - MIXEPISCOPAL_PAV

JORNADA 2
17-02-201809:00JOC DE LA BOLA - MIX (EEM)PAS A PAS - MIX (ECS)EPISCOPAL_PAV
17-02-201810:00ESPIGA - A - MIXESPIGA - B - MASEPISCOPAL_PAV

JORNADA 3
03-03-201812:00ESPIGA - A - MIXJOC DE LA BOLA - MIX (EEM)EPISCOPAL_PAV
03-03-201813:00ESPIGA - B - MASPAS A PAS - MIX (ECS)EPISCOPAL_PAV

JORNADA 4
10-03-2018PAS A PAS - MIX (ECS)ESPIGA - A - MIX
10-03-2018JOC DE LA BOLA - MIX (EEM)ESPIGA - B - MAS